comment 0

Vernacular Space; Skurd/Skrud Mash-ups. (Thoughts in Norwegian)

Vernacular Space: ”Skurd/Skrud mash-ups”.

Jeg jobber med språk, både mitt eget personlige visuelle språk, som i de forskjellige u-uttalte dialektene hvert enkelt skulpturelle element uttaler og mitt egne skrevne ord.

De forskjellige visuelle dialektene uttaler i stillhet noe om retning, tetthet, tempo, forgrunn, bakgrunn og tyngde som igjen utgjør de forskjellige elementenes vokabular. Det foregår en konstant diskusjon i mellom de forskjellige bestanddelene om sin egen plass og plassering i det visuelle hierarkiet i komposisjonen. Jeg søker etter et punkt i diskusjonen hvor spenningen mellom elementene har nådd et høydepunkt.

Arbeidene bygges opp i moderne, syntetiske materialer som modellerbar epoxy, acrylic one og cibatol i kontrast til organiske materialer som treverk, bomull og merinoull. Alle flater bearbeides med tradisjonelle håndverksredskaper og teknikker for så å dekkes med sterke klare akrylfarger. Jeg prøver å få kontraster og formale ytterpunkter til å snakke samme språk.

En skurd er et utskjæret treobjekt og en skrud er en utsmykning eller en ny kledning. Tittelen har en veldig direkte beskrivning i hva arbeidene faktisk er, mens den samtidig presenteres av ord som ikke er en del av dagligtalen og samtiden. For meg så er den en referanse til en barndom og en fortid som la grunnlaget for hvordan jeg uttrykker meg i dag.

(Mash-up: Slang. a creative combination or mixing of content from different sources. Dictionary.com)

Mitt egne skrevne ord i form av dikt og tekster skrevet på min hjemstedsdialekt; hedmarking settes opp mot skulpturer og relieffer. Jeg skriver intuitivt med ord og fraseringer og jeg skriver ut ifra et personlig og fiktivt perspektiv. Det er ingen tydelig grense hvor disse overlapper, krysser eller utfyller hverandre. De skrevne arbeidene er selvstendige verk og sidestilles de skulpturelle arbeidene som to uavhengige uttrykksvariasjoner av mitt eget interne språk.

Filed under: Uncategorized

About the Author

Posted by

Artist, musician, sculptor, painter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s