comment 0

Vernacular Space; Sound-title series.

Vernacular Space; Sound-title series.

Maleriene mine er abstrakte komposisjoner utført i tegneseriens formspråk og estetikk med en tydelig outline og en halvfigurativ formforenkling. Jeg jobber mot noe hjerneforsker og nevrolog V.S. Ramachandran i samarbeid med filosof William Hirstein definerte som to av åtte lover om en kunstnerisk opplevelse sett ut i fra et nevrologisk standpunkt; “Grouping” og ”Peak Shift” effektene. (*) Kort fortalt er ”Grouping” det som skjer i de første millisekundene i hjernen idet vi blir presentert for en visuell problemstilling. Hjernen analyserer og prøver å finne gjenkjennelige elementer og sette disse inn i en sammenheng, skape assosiasjoner og sette navn på dem. Jeg jobber da mot dette og prøver å forlenge den tiden det tar hjernerefleksen å finne knagger å henge informasjon på.

”Peak Shift” kan forenkles og kort forklares som en form og/eller fargeoverdrivelse. En karikatur som overdriver særtrekk for å tydeliggjøre særpreget i objektet. Dette er noe porno, reklame, haute couture og tegneserieindustrien benytter seg av i et forsøk på å akselerere den visuelle opplevelsen av sine produkter. Jeg jobber både mot denne effekten ved at jeg reduserer gjenkjennelige elementer i de illustrerte objektene samtidig som jeg fremhever andre egenskaper for å frembringe en opplevelse av overdreven form.

Med lydtitlene legger jeg til et nytt element av abstraksjon og engasjerer et sanseapparat til for å gi tilskueren et annet rom til å skape egne assosiasjoner i uten å gi klare føringer for hva det avbildede fremstiller gjennom en tekstuell tittel.

Det er mye bevegelse i arbeidene mine og de kan oppleves som elementer fryst i en vektløs tilstand; et stasis mellom en start og en slutt. Lyd-collagene jeg lager (titlene) illustrerer den atmosfæren som jeg opplever som beskrivende for det punktet i bevegelsen bildet gjengir.

I komponeringen av titlene bruker jeg både samplinger fra diverse science fiction, animasjons og adventure filmer, ferdiginnspilte konkrete lyder fra diverse samplingsbibliotek og selvinnspilte lyder fra studio. I sammensetningen av disse prøver jeg å holde det på et tilsvarende abstraksjonsnivå som maleriene. Det er en underbygning og utbrodering av en stemning jeg opplever som tilstede.

Arbeidene mine fremstiller objekter på en billedfalte i en tilsynelatende vektløs tilstand mellom oppbrudd og samling. Et fryst øyeblikk hvor de illustrerte elementene er i transitt mellom a og b.  Jeg er interessert i å lage bilder som tar et øyeblikk ut av en bevegelse og presentere det i en konstant nåtid med et soundtrack på repeat i et forsøk på å si minst mulig om bevegelsens opphav eller endelikt.

  • Journal of Consciousness studies. Vol 6. 1999. The science of art: A neurological theory of aesthetic experince. V.S. Ramachandran & William Hirstein.

 

 

Filed under: Uncategorized

About the Author

Posted by

Artist, musician, sculptor, painter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s