comment 0

Read about the exhibition here: (In Norwegian)

Velkommen til åpning torsdag 31. oktober kl. 18.00
Utstillingen Porm Pollows Punction er Torgrim Torves første separatutstilling i Galleri LNM. Her vises i tillegg til maleri flere relieffer og skulpturelle arbeider som forlengelser av hans maleriske praksis. Tittelen på utstillingen henspiller på et prinsipp brukt innenfor arkitektur og industridesign; form follows function.
Felles for verkene i utstillingen er Torves intuitive prosessbaserte arbeidsmetode, det er det siste trekket og tilegget i komposisjonen som definerer det neste.
I verkene jobber han med å abstrahere former og streber etter å komme vekk fra tydelige gjenkjennelige kombinasjoner av elementer. Med det vil han gi tilskueren et størst mulig rom for å skape egen tolkning av innholdet. Ved å benytte seg av vitenskapelige teser på menneskelige reaksjonsmønstre i forhold til visuelle stimuli på en side og esoteriske tanker om metafysiske manifestasjoner på den andre, henvender
han seg til to ytterpunkter innenfor den teoretiske sfæren, i et forsøk på å samle kontraster til et felles helhetlig uttrykk.
Maleriene er abstrakte komposisjoner utført i tegneseriens formspråk og estetikk med en tydelig outline og en halvfigurativ formforenkling.
Hvert enkelt verk har en lydtittel som utgjør et nytt element i verket. De engasjerer et nytt sanseapparat; hørselen. Dette gir tilskueren enda en mulighet til å skape assosiasjoner, uten å gi klare føringer for hva
det avbilder.
I komponeringen av titlene bruker han både samplinger fra diverse science fiction, animasjons og adventure filmer, ferdiginnspilte konkrete lyder fra diverse samplingsbibliotek og selvinnspilte lyder fra studio.
Verkene har tilsynelatende mye bevegelse, men oppleves samtidig som elementer fryst i en vektløs tilstand; mellom oppbrudd og samling. De er presentert i en slags konstant nåtid med lydtitler på repeat i et forsøk på å si minst mulig om bevegelsens opphav eller endelikt.
For mer informasjon ta kontakt med galleriet: kag@lnm.no eller 22421578.

Filed under: Uncategorized

About the Author

Posted by

Artist, musician, sculptor, painter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s