comment 0

Vernacular Space; Sound-title series.

Vernacular Space; Sound-title series.

Maleriene mine er abstrakte komposisjoner utført i tegneseriens formspråk og estetikk med en tydelig outline og en halvfigurativ formforenkling. Jeg jobber mot noe hjerneforsker og nevrolog V.S. Ramachandran i samarbeid med filosof William Hirstein definerte som to av åtte lover om en kunstnerisk opplevelse sett ut i fra et nevrologisk standpunkt; “Grouping” og ”Peak Shift” effektene. (*) Kort fortalt er ”Grouping” det som skjer i de første millisekundene i hjernen idet vi blir presentert for en visuell problemstilling. Hjernen analyserer og prøver å finne gjenkjennelige elementer og sette disse inn i en sammenheng, skape assosiasjoner og sette navn på dem. Jeg jobber da mot dette og prøver å forlenge den tiden det tar hjernerefleksen å finne knagger å henge informasjon på.

”Peak Shift” kan forenkles og kort forklares som en form og/eller fargeoverdrivelse. En karikatur som overdriver særtrekk for å tydeliggjøre særpreget i objektet. Dette er noe porno, reklame, haute couture og tegneserieindustrien benytter seg av i et forsøk på å akselerere den visuelle opplevelsen av sine produkter. Jeg jobber både mot denne effekten ved at jeg reduserer gjenkjennelige elementer i de illustrerte objektene samtidig som jeg fremhever andre egenskaper for å frembringe en opplevelse av overdreven form.

Med lydtitlene legger jeg til et nytt element av abstraksjon og engasjerer et sanseapparat til for å gi tilskueren et annet rom til å skape egne assosiasjoner i uten å gi klare føringer for hva det avbildede fremstiller gjennom en tekstuell tittel.

Det er mye bevegelse i arbeidene mine og de kan oppleves som elementer fryst i en vektløs tilstand; et stasis mellom en start og en slutt. Lyd-collagene jeg lager (titlene) illustrerer den atmosfæren som jeg opplever som beskrivende for det punktet i bevegelsen bildet gjengir.

I komponeringen av titlene bruker jeg både samplinger fra diverse science fiction, animasjons og adventure filmer, ferdiginnspilte konkrete lyder fra diverse samplingsbibliotek og selvinnspilte lyder fra studio. I sammensetningen av disse prøver jeg å holde det på et tilsvarende abstraksjonsnivå som maleriene. Det er en underbygning og utbrodering av en stemning jeg opplever som tilstede.

Arbeidene mine fremstiller objekter på en billedfalte i en tilsynelatende vektløs tilstand mellom oppbrudd og samling. Et fryst øyeblikk hvor de illustrerte elementene er i transitt mellom a og b.  Jeg er interessert i å lage bilder som tar et øyeblikk ut av en bevegelse og presentere det i en konstant nåtid med et soundtrack på repeat i et forsøk på å si minst mulig om bevegelsens opphav eller endelikt.

  • Journal of Consciousness studies. Vol 6. 1999. The science of art: A neurological theory of aesthetic experince. V.S. Ramachandran & William Hirstein.

 

 

comment 0

Vernacular Space; Skurd/Skrud Mash-ups. (Thoughts in Norwegian)

Vernacular Space: ”Skurd/Skrud mash-ups”.

Jeg jobber med språk, både mitt eget personlige visuelle språk, som i de forskjellige u-uttalte dialektene hvert enkelt skulpturelle element uttaler og mitt egne skrevne ord.

De forskjellige visuelle dialektene uttaler i stillhet noe om retning, tetthet, tempo, forgrunn, bakgrunn og tyngde som igjen utgjør de forskjellige elementenes vokabular. Det foregår en konstant diskusjon i mellom de forskjellige bestanddelene om sin egen plass og plassering i det visuelle hierarkiet i komposisjonen. Jeg søker etter et punkt i diskusjonen hvor spenningen mellom elementene har nådd et høydepunkt.

Arbeidene bygges opp i moderne, syntetiske materialer som modellerbar epoxy, acrylic one og cibatol i kontrast til organiske materialer som treverk, bomull og merinoull. Alle flater bearbeides med tradisjonelle håndverksredskaper og teknikker for så å dekkes med sterke klare akrylfarger. Jeg prøver å få kontraster og formale ytterpunkter til å snakke samme språk.

En skurd er et utskjæret treobjekt og en skrud er en utsmykning eller en ny kledning. Tittelen har en veldig direkte beskrivning i hva arbeidene faktisk er, mens den samtidig presenteres av ord som ikke er en del av dagligtalen og samtiden. For meg så er den en referanse til en barndom og en fortid som la grunnlaget for hvordan jeg uttrykker meg i dag.

(Mash-up: Slang. a creative combination or mixing of content from different sources. Dictionary.com)

Mitt egne skrevne ord i form av dikt og tekster skrevet på min hjemstedsdialekt; hedmarking settes opp mot skulpturer og relieffer. Jeg skriver intuitivt med ord og fraseringer og jeg skriver ut ifra et personlig og fiktivt perspektiv. Det er ingen tydelig grense hvor disse overlapper, krysser eller utfyller hverandre. De skrevne arbeidene er selvstendige verk og sidestilles de skulpturelle arbeidene som to uavhengige uttrykksvariasjoner av mitt eget interne språk.