comment 0

Verdensteatret.

This is the group of artist I have been working with for the past two years. We have shown our work “Broen Over Gjørme” at Henie Onstad Kunstsenter, Black Box in Oslo and at NCCA in Moscow. In november we vistit Hamburg and the Nordwind Festival and next year it is Stamsund Teaterfestival  in May and New York aug/sept (TBA more info.)

http://verdensteatret.com/

Information in norwegian:

Verdensteatret er en kunstgruppe med base i Oslo. Gruppen ble etablert av Lisbeth Bodd i Bergen i 1986. Gruppen består av kunstnere fra forskjellige kunstgrener og profesjoner.

Verdensteatrets poetikk kjennetegnes ved en stadig eksperimentering innen ulike medier og teknologi. Arbeidene er gjennomført tverrkunstneriske og vises i forskjellige kontekster, som kunstmuseer, gallerier, samtidsmusikk-festivaler, teaterrom osv.

Verdensteatret har mottat basisfinansiering fra Norsk Kulturåd siden 2007, og deres arbeider vises i Norge og bredt internasjonalt.

Verdensteatret mottok Bessie Award i kategorien Installasjon og nye medier i 2006, en scenekunstpris som best kan sammenlignes med filmens Oscar. I 2014 mottok de Heddaprisens Ærespris for sitt kunstneriske virke, den mest prestisjefylte scenekunstutmerkelsen i Norge.

Broen over gjørme av Verdensteatret, co-produsert av Black Box Teater, BIT Teatergarasjen, Henie Onstad kunstsenter og Ultima, ble nominert tilHeddaprisen 2015 i klassen for årets forestilling. Verdensteatret vant prisen for beste audiovisuelle design for samme forestilling.

VT2

 

VT

comment 0

New Exhibition at Kampen Visningsrom

Kampen Visningsrom presenterer utstillingen;

Three is a Magic Number

av Yngve Jørgensen og Torgrim Torve.

It all depends on how we look at things, and not how they are in themselves.
-Carl Jung
Vernissage Fredag 21 februar kl 1800.

Åpent lørdag og søndag 1200-1600
Mandag til fredag etter avtale.

Kampen Visningsrom
Kampengata 18a 0654 Oslo

Header

Flyer4

comment 0

Read about the exhibition here: (In Norwegian)

Velkommen til åpning torsdag 31. oktober kl. 18.00
Utstillingen Porm Pollows Punction er Torgrim Torves første separatutstilling i Galleri LNM. Her vises i tillegg til maleri flere relieffer og skulpturelle arbeider som forlengelser av hans maleriske praksis. Tittelen på utstillingen henspiller på et prinsipp brukt innenfor arkitektur og industridesign; form follows function.
Felles for verkene i utstillingen er Torves intuitive prosessbaserte arbeidsmetode, det er det siste trekket og tilegget i komposisjonen som definerer det neste.
I verkene jobber han med å abstrahere former og streber etter å komme vekk fra tydelige gjenkjennelige kombinasjoner av elementer. Med det vil han gi tilskueren et størst mulig rom for å skape egen tolkning av innholdet. Ved å benytte seg av vitenskapelige teser på menneskelige reaksjonsmønstre i forhold til visuelle stimuli på en side og esoteriske tanker om metafysiske manifestasjoner på den andre, henvender
han seg til to ytterpunkter innenfor den teoretiske sfæren, i et forsøk på å samle kontraster til et felles helhetlig uttrykk.
Maleriene er abstrakte komposisjoner utført i tegneseriens formspråk og estetikk med en tydelig outline og en halvfigurativ formforenkling.
Hvert enkelt verk har en lydtittel som utgjør et nytt element i verket. De engasjerer et nytt sanseapparat; hørselen. Dette gir tilskueren enda en mulighet til å skape assosiasjoner, uten å gi klare føringer for hva
det avbilder.
I komponeringen av titlene bruker han både samplinger fra diverse science fiction, animasjons og adventure filmer, ferdiginnspilte konkrete lyder fra diverse samplingsbibliotek og selvinnspilte lyder fra studio.
Verkene har tilsynelatende mye bevegelse, men oppleves samtidig som elementer fryst i en vektløs tilstand; mellom oppbrudd og samling. De er presentert i en slags konstant nåtid med lydtitler på repeat i et forsøk på å si minst mulig om bevegelsens opphav eller endelikt.
For mer informasjon ta kontakt med galleriet: kag@lnm.no eller 22421578.